Nieuwsflash november 2018

Ondertussen is het nieuwe dans- en turnjaar alweer een tijdje bezig.  Heel wat vroegere en nieuwe leden hebben de weg naar onze vereniging gevonden.
Wij hopen dat het voor iedereen een plezierige en sportieve ervaring wordt.

De meeste leden zijn al volledig in orde met inschrijving én betaling.  Wij vragen dringend aan wie zijn inschrijvingsformulier nog moet invullen en/of wie nog moet betalen, dit snel te doen. Enkel dàn kan je dossier afgerond worden en pas dàn ben je verzekerd.  Omwille van de veiligheid zullen we de toegang tot de lessen weigeren aan wie niet verzekerd is.

Om in te schrijven ga naar onze website en vul het inschrijvingsformulier in. Je krijgt dan een mail terug met het rekeningnummer en het te betalen bedrag. Wie dit wenst kan nog een papieren inschrijvingsformulier krijgen.

Om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving is het heel belangrijk op het formulier ( papier of online ) al of niet toestemming te geven voor intern gebruik van foto’s.

Bij inschrijving ontvingen jullie allemaal een infobrochure. Wij hopen dat jullie daarin alle nodige informatie gevonden hebben. Bewaar het boekje goed, ons huishoudelijk reglement staat er  in en je hebt dat ondertekend voor akkoord.  Onder punt 17 wordt de privacyregelgeving  en de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging uitgelegd.
Een overzicht van onze jaaractiviteiten wordt daarin eveneens vermeld.

Om onze turnzaal netjes te houden vragen we iedereen om NIET met schoenen op het parket te lopen, trek je (propere) sportschoenen aan in de kleedruimte.

Uit respect voor de lesgevers en de medeturners/dansers vragen we aan iedereen om op tijd naar de les te komen.

 

Agenda

* Op woensdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten langs voor onze kleuters en de kinderen van het 1e en 2e leerjaar. We verwachten onze turnertjes en dansertjes van 14.30u tot 16u. Die dag gaan de gewone dans- en kleuterturnlessen niet door. Een brief met meer info volgt.

* De kindjes van de bewegingsschool zetten op zaterdag 1 december een schoentje voor de Sint. Tijdens zijn bezoek aan de turnzaal op woensdag kan hij dan wat lekkers in hun schoentje leggen. Een verrassing voor de kindjes als zij op zaterdag
8 december de turnzaal binnenkomen.

* Van maandag 17 tot vrijdag 21 december  houden wij in alle kinder- en jeugdgroepen een vriendjesweek: elk kind mag één vriendje meebrengen naar de les om samen te dansen of te turnen. Inschrijven is noodzakelijk. Een brief volgt.

* Op zondag 2 december verzorgt Hans Primusz een café chantant in het Wijkcentrum Mariaburg.  Het namiddagconcert is reeds uitverkocht. Er gaat een tweede concert door voormiddags om  10.30u. Kaarten zijn te verkrijgen aan 15 euro bij Kristin Van In, kristin@dansenturnkring-antverpia.be

* Van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei gaat onze open-deur-week door.

* In 2019 bestaat onze turnkring 60 jaar! Daarom organiseren wij een familiedag op zondag 23 juni. Noteer deze datum alvast! Meer info volgt.

 

Nieuwtjes – Weetjes

* Tijdens schoolvakanties is er geen dans- en turnles!

* De bewegingsschool voor de allerkleinsten wordt dit jaar begeleid door
Simon Van Cant, leraar Lo. Simon herstelt momenteel van een rugprobleem en zal allicht de eerste lessenreeks niet meer kunnen begeleiden. Leen Sanders zal de lessen dit trimester overnemen.

*  Liesbeth Meysman is onze nieuwe lesgeefster voor de groepen dans op maandag.

*  Door een beperkte opkomst voor de nieuwe groep turnen gevorderden (TS+), zullen deze lessen dit schooljaar niet meer doorgaan. De leden van deze groep sluiten aan bij de groep TS die doorgaat van 18u tot 19.30u.  De leden worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

*  De yogales op donderdagavond gaat voortaan door van 20u tot 21u.

* Voor iedere groep is er een tweede instapmoment tijdens de week van 7 januari. Nieuwe leden voor de jeugdgroepen betalen dan € 50, yoga/zumba/BBB € 70. Voor de bewegingsschool zijn kindjes vanaf 2,5 jaar welkom. Zij kunnen inschrijven voor
€ 65 voor 12 lessen.

* Onze aanwezigheid op de Mariaburgse Feesten is niet onopgemerkt voorbij gegaan: we hadden veel succes met onze infostand, doemee-spel en speelparcours voor de kleintjes.  Een hartelijk dankwoordje aan alle helpende handen!

* Met de herfst en winter in aantocht willen we jullie vragen om een fluohesje aan te trekken om naar de sportzaal komen.  Veiligheid gaat voor alles!

* Er hangt een prikbord in de kleedkamer onze turnzaal. Kijk regelmatig eens of er een nieuwtje te lezen valt!

* Wie ingeschreven is en het lidgeld betaald heeft krijgt van ons automatisch de volgende maanden een attest voor het ziekenfonds. U hoeft dit enkel binnen te brengen bij uw ziekenfonds om een terugbetaling van een deel van het lidgeld te verkrijgen.

* Tijdens de zomervakantie werd er hard gewerkt om onze website in orde te krijgen. Het resultaat mag er wezen. Bedankt aan onze bestuursleden Michèle en Wim die zich hiervoor hebben ingezet!

– De Stad heeft de jongenstoiletten vernieuwd.

* De zaal, het materiaalkot, de kasten, yogamateriaal en matten werden door enkele vrijwilligers van de ochtendgym resp opgerommeld, opgefrist en afgewassen.  Waar voor dank!

En tot slot: wie z’n auto op de speelplaats voor de turnzaal parkeert: gelieve niet voor de nooduitgang te staan!

Wij wensen iedereen een deugddoend en sportief jaar!

Het bestuur