Nieuwsflash november 2020

Nieuwtjes- Weetjes

Eerst en vooral willen wij alle leden, lesgevers en ouders bedanken voor het zeer gedisciplineerd respecteren van alle veiligheidsmaatregelen ivm Corona.

Spijtig genoeg werden geleidelijk aan alle sportactiviteiten opgeschort. Aanvankelijk werden de contactsporten ( volleybal en turnen) stilgelegd. Daarna volgden alle lessen voor volwassenen en +12-jarigen. Tenslotte mochten ook de lessen voor de -12-jarigen niet meer doorgaan.

Wij volgen de berichtgeving op de voet. Wij hopen de lessen voor de -12-jarigen (geboortejaar 2008 of later) snel terug te kunnen opstarten. Hiervoor moeten we eerst toelating van de Stad krijgen.

Wegens de verstrengde maatregelen zijn er verschillende leuke activiteiten geannuleerd. Zo waren er dit jaar geen Mariaburgse feesten en zullen we ook geen vriendjesweek en Sinterklaasfeest kunnen organiseren.

Het bestuur denkt er over na om iets extra te voorzien ter compensatie van het wegvallen van de activiteiten tijdens dit trimester. Verder hopen we in 2021 toch nog enkele activiteiten te kunnen organiseren, zoals de opendeurlessen en de doe-meelessen.

Naast alle voornoemde moeilijkheden  kampten we nog met enkele andere tegenslagen. Na een nacht van hevige regenval stond de ruimte van de damestoiletten op zaterdagmorgen onder water. Oorzaak was een verstopte afvoerpijp op het dak. Gelukkig werd dit snel verholpen door de depannagedienst van de Stad.

Enkele dagen later sijpelde er op verschillende plaatsen water door het plafond van het materiaalkot. In allerijl diende het materiaal elders in de zaal te worden ondergebracht. De Stad heeft ondertussen het dak hersteld.

De beloofde T-shirts zijn intussen besteld en kunnen bij het heropstarten uitgedeeld worden.

Onze lessenrooster op maandag werd na enkele weken een beetje gewijzigd. Omwille van het geringe aantal deelnemers aan Dans 2 werd deze groep in overleg herverdeeld. Er zijn nog slechts 2 dansgroepen: Dans 1 (van 18u tot 19u) en Dans 3 (van 19u tot 20u).

We sluiten deze nieuwsflash graag af met een leuke mededeling. De directie van het fort Breendonk schonk ons een medaillon  met de vermelding ‘Antverpia 1911-1921′. Blijkbaar was er toen al sprake van een sportvereniging Antverpia. Wij zullen het medaillon schenken aan het archief van het Nieuw Kwartier. Zij bewaren alle historische informatie van onze sportclub.

Tenslotte hopen we al onze leden zo snel mogelijk in goede gezondheid terug te zien!

Het bestuur zal er  alles aan doen om de lessen in veilige omstandigheden te laten doorgaan. Wij  rekenen opnieuw op jullie medewerking.

Voor de laatste informatie gelieve de website te raadplegen.

Het bestuur