Nieuwsflash februari 2021

Nieuwtjes- Weetjes

Wij willen nogmaals alle leden, lesgevers en ouders bedanken voor het zeer gedisciplineerd opvolgen van alle veiligheidsmaatregelen.

Ondertussen werden spijtig genoeg vanaf oktober alle lessen voor de +12 jarigen en volwassenen afgelast.

Wegens de laatste maatregelen werden alle groepen  -12 jarigen gereduceerd tot maximum
10 deelnemers.  Omdat kinderen nog slechts 1 hobby mogen kiezen vielen er al heel wat leden af.
De groep kleuterdans gaat daarom voorlopig niet meer door.

In overleg met de ouders werd de groep van de jongste kleuters (KL1) opgesplitst.
Groep 1 sport op woensdag van 14u30 tot 15u30. Vicky Annaert neemt deze groep voor haar rekening.
Groep 2 sport van 15u30 tot 16u30 o.l.v. Sam Gulickx en Lauren Mugabo.
Stephanie ( leerling kinderzorg) komt als enthousiaste vrijwilligster assisteren in beide groepen.

Momenteel mogen er geen ouders meer aanwezig zijn in de les van de bewegingsschool. Leen heeft een whatsapp-groepje gemaakt met de betrokken ouders.
Zo kunnen ze toch de vorderingen van hun peuter bekijken via foto’s en filmpjes.

Wij volgen de berichtgeving op de voet en verwittigen iedereen wanneer er nieuwe wijzigingen zijn.

Liesbeth Meysman, lesgeefster D1 en D3 verwacht in mei haar eerste kindje en zal de danslessen nog geven tot aan de paasvakantie. Daarna neemt Naomi Adedeji de lessen over.

Dit jaar kregen we net als vorig jaar het zilveren sportilabel toegekend. Een erkenning voor onze vereniging om zoveel jongeren op een plezierige manier te motiveren tot bewegen. Het attest hangt in onze kleedkamer.

Onze alternatieve beweegactiviteit voor de senioren, een trottoirbabbelwandeltocht werd door Sporta beloond met een aankoopbon van 100 euro bij Decathlon. Wij zullen hiermee spelmateriaal aankopen voor de allerkleinsten en een compressor.

Familienieuws

We vernamen het overlijden van mevrouw Ida De Groof- van der Heijden op 93-jarige leeftijd.
Zij was een van onze eerste bestuursleden en jarenlang lesgeefster van het kleuterturnen.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Tenslotte hopen we al onze leden zo snel mogelijk in goede gezondheid terug te zien.

Het bestuur