Geschiedenis 

Reeds in het begin van de 20e eeuw bestond er een turnclub in Sint-Mariaburg…

Turnkring ‘Steeds Voorwaarts’ werd in 1907 opgericht vanuit verzekeringsmaatschappij Antverpia (Bank van Sint-Mariaburg)  en telde in 1908 al 25 leden (jongens). Deze turnkring hield op te bestaan tijdens de eerste wereldoorlog.

In 1932 werd ‘Turnkring  Ste Mariaburg’  opgericht met als voorzitter Rik Van Bree en als turnleider de heer Coenen. De turners oefenden in de zaal van Hotel Zwemdok. Tijdens de tweede wereldoorlog werd ook deze noodgedwongen ontbonden.

In 1959 werd de turnkring heropgericht door Jos De Rydt. Jos was zelf vader van zes kinderen en zag dat er in Sint-Mariaburg maar een beperkt aanbod was aan sportmogelijkheden.

In de persoon van Marcel Maes, Gustaaf Vandercapellen en André De Koning vond hij enthousiaste medewerkers. Samen vormden zij de kern van het nieuwe bestuur en startten in oktober 1959 met de heroprichting van de ‘Katholieke Turnkring Antverpia’.  De turnkring kreeg aanvankelijk onderdak in de turnzaal van de meisjesschool in de Frans Standaertlei. Zowel jongens als meisjes kwamen onder de hoede van Jos Pauwels.

In 1964 werd Marcel Laurijssens voorzitter.  Vanaf nu werd er gesproken van ‘Turnkring Antverpia’. De meisjesafdeling werd sterk uitgebreid en stond onder de deskundige leiding van Jé Wens en Rita Matthijssens. Zij kwamen met hun turnsters regelmatig terug met bekers van diverse Gouwkampioenschappen. Ook de jongens namen deel aan wedstrijden en behaalden regelmatig trofeeën en dit nog steeds onder leiding van Jos Pauwels.  Intussen werd er getraind in de turnzaal  van de school op de Schriek.

In 1984 werd Tom De Rydt (zoon van Jos) de nieuwe voorzitter. Onder zijn impuls werd het aanbod sterk uitgebreid. Naast het klassieke turnen werd er ook dans, klassiek ballet, BBB, kleuterturnen en volleybal aangeboden. Zo verdween stilaan het competitieve karakter uit de vereniging. Nu wordt er enkel nog recreatief gesport in een gezellige en vriendschappelijke sfeer.

In 2011 kreeg de vereniging een nieuwe naam: ‘Dans- en turnkring Antverpia’.

Vanaf 1 september 2012 werd de feitelijke vereniging een vzw met als naam ‘Dans- en turnkring Antverpia vzw’.

Sedert enkele jaren werd het aanbod uitgebreid met yoga en een bewegingsschool voor peuters en kleuters.

Intussen telt onze vereniging meer dan 300 leden en kreeg ze als slogan: ‘Antverpia, waar vriendschap beweegt…’.