Zonder tegenbericht hervatten we onze lessen op 10 januari 2022, in onze vertrouwde turnzaal
Schriek 358 Ekeren-Mariaburg.
Nieuwe leden kunnen inschrijven voor het 2e semester via de knop , lidgelden worden automatisch aangepast.

Altijd welkom voor een gratis proefles!

 

Blijf bewegen, blijf gezond!